Beňuš

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Beňuš — obec v okrese Brezno v Banskobystrickom kraji v strednej časti Horehronského podolia na obidvoch brehoch Hrona, 557 m n. m.; 1 154 obyvateľov (2023); miestne časti: Beňuš, Filipovo, Gašparovo, Pôbišovo. Územie je budované kryštalickými uloženinami, je zalesnené nesúvislými, väčšinou ihličnatými porastmi.

Obcou prechádzajú železničná trať Banská Bystrica – Červená Skala a cesta I. triedy Šahy (hraničný priechod) – Zvolen – Banská Bystrica – Brezno – Vernár – Poprad – Kežmarok – Tatranská Javorina (hraničný priechod).

Je písomne doložená v roku 1380 ako banská osada Beneshawa, 1563 ako osada drevorubačov Benusch, Benesium, 1808 Benyus, Beňuš, v rokoch 1863, 1882 Benyus, 1873 – 77 Zólyombenyus, 1888 – 1913 Benesháza, v roku 1920 Beňuš, Beňuša, 1927 Beňuš.

Obyvatelia sa pôvodne zaoberali pálením uhlia, chovom dobytka, tkaním plátna, piliarstvom, pltníctvom a salašníctvom.

Stavebné pamiatky: neskorobarokový rímskokatolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie (1778), klasicistická kaplnka (1810), zvonica (začiatok 19. stor.), omazané a obielené zrubové domy so šindľovou strechou z 19. stor.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 8. decembra 2023.

Beňuš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benus