Benkovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Benkovce — obec v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji v Beskydskom predhorí v doline rieky Ondava, 138 m n. m.; 554 obyvateľov (2023). Územie je budované štvrtohornými náplavami Ondavy so svahovými a sprašovými hlinami, má rovinný, na okrajoch mierne zvlnený reliéf, je prevažne odlesnené, les je zachovaný v severozápadnej a juhozápadnej časti katastra, na nive Ondavy je nesúvislý lužný les.

Benkovce sú cestou I. triedy spojené so susednými obcami Slovenská Kajňa a Sedliská.

Obec je písomne doložená v roku 1363 ako Benkouch, 1410 Benkeuch, Benkoch, 1773 Benkócz, Benkowcze, v rokoch 1786, 1808 Benkócz, Benkowce, 1863 – 1902 Benkóc, 1907 – 13 Benkõfalva, v roku 1920 Beňkovce, 1927 Benkovce.

V roku 1778 obec zničená zemetrasením, 1945 vypálená fašistami. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: barokovo-klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Imricha (1783, neogoticky upravený 1890).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 8. decembra 2023.

Benkovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benkovce