Benetnash

Text hesla

Benetnash, Alkaid — hviezda éta v súhvezdí Veľkej Medvedice vzdialená od Zeme 32 pc. Benetnash je zdanlivej jasnosti 1,9m, absolútnej jasnosti -0,7m, spektrálneho typu B3V.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 25. augusta 2017.

Benetnash [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benetnash