Beňatina

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Popis ilustrácie

Beňatinské jazero

Text hesla

Beňatina — obec v okrese Sobrance v Košickom kraji pri hranici s Ukrajinou medzi masívmi Vihorlat a Popričný, 410 m n. m.; 177 obyvateľov (2023). Západná časť územia je budovaná mladšími treťohornými travertínmi, južnú a východnú časť tvoria strmé, dolinami rozčlenené svahy Popričného. Väčšina územia je zalesnená, v oblasti travertínov je druhovo bohatá vápnomilná vegetácia. V katastri sú dve prírodné rezervácie zamerané na ochranu zvyškov pralesových bukových a jedľo-bukových lesov: Pralesy Slovenska – Beňatinský les a Pralesy Slovenska – Beňatinské Brdo. V blízkosti obce je zatopený bývalý travertínový lom Beňatinské jazero.

Beňatina je cestou III. triedy spojená so susednými obcami Podhoroď a Inovce.

Obec sa spomína v roku 1333 pri obci Tibava, písomne je doložená v roku 1397 ako Benetyne, v rokoch 1773, 1863 – 1902 Benetine, v roku 1786 Benethnie, 1808 Benetine, Beňatina, v rokoch 1907 – 13 Vadászfalva, 1920 – 39 Beňatina, 1939 – 45 Benatina, v roku 1945 Beňatina.

Obyvatelia sa pôvodne živili prácou v lesoch, poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a piliarstvom.

Stavebné pamiatky: neskoroklasicistický gréckokatolícky Chrám ochrany presvätej Bohorodičky (1850).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 7. decembra 2023.

Beňatina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benatina