Beňadiková

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Beňadiková — obec v okrese Liptovský Mikuláš v Žilinskom kraji v strednej časti Liptovskej kotliny na nive Váhu, 620 m n. m.; 540 obyvateľov (2023). Územie je budované štvrtohornými štrkmi, má mierne členitý reliéf, je takmer odlesnené, v severnej časti sú zvyšky smrekového lesa.

Juhom katastrálneho územia prechádzajú železničná trať Žilina – Košice a cesta I. triedy Žilina – Ružomberok – Poprad – Prešov – Michalovce, s ktorou je obec spojená cestou III. triedy.

Vyvinula sa v 13. stor. v chotári obce Uhorská Ves. Písomne je doložená v roku 1352 ako Detryh falua, 1357 Benedukfalua, Detrichfalua, 1773 Benedekfalva, Benedikowa, 1786 Benedekfalwa, Benedikowa, 1808 Benedekfalva, Benedykowá, v rokoch 1863 – 1913 Benedekfalu, v roku 1920 Beňadiková, Benädyková, 1927 Beňadiková.

Obyvatelia sa v minulosti živili poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: kúria (17. stor., neskôr prestavaná), klasicistická kúria (1. polovica 19. stor.).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 15. novembra 2023.

Beňadiková [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benadikova