belvedér

Text hesla

belvedér [tal.], fr. bellevue — krásna vyhliadka; reprezentačný pavilón na opticky najvýznamnejšom mieste záhradnej kompozície. Môže mať podobu veže, samostatnej stavby alebo môže byť spojený s inou stavbou (napr. so zámkom). Ako belvedér sa výnimočne označujú aj obranné stavby. K najvýznamnejším príkladom patria barokový Horný a Dolný Belvedér vo Viedni (1714 – 24, J. L. von Hildebrandt) a renesančný Letohrádok kráľovnej Anny nazývaný Belvedér na Pražskom hrade v Prahe (1538 – 65).

Text hesla

belvedér [tal.], fr. bellevue — krásna vyhliadka; reprezentačný pavilón na opticky najvýznamnejšom mieste záhradnej kompozície. Môže mať podobu veže, samostatnej stavby alebo môže byť spojený s inou stavbou (napr. so zámkom). Ako belvedér sa výnimočne označujú aj obranné stavby. K najvýznamnejším príkladom patria barokový Horný a Dolný Belvedér vo Viedni (1714 – 24, J. L. von Hildebrandt) a renesančný Letohrádok kráľovnej Anny nazývaný Belvedér na Pražskom hrade v Prahe (1538 – 65).

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Belvedér [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/belveder