Beluša

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Beluša — obec v okrese Púchov v Trenčianskom kraji v severnej časti Považského podolia, 255 m n. m.; 6 170 obyvateľov (2023), miestne časti: Beluša, Hloža, Podhorie. Územie má pahorkatinný reliéf, miestami vystupujú tvrdoše bradlového pásma, v západnej časti je plochá niva Váhu a jeho terasy. Je väčšinou odlesnené. Do katastra zasahuje CHKO Strážovské vrchy. V katastri obce v osade Belušské Slatiny sú zemito-sírnaté pramene, pri ktorých vznikli kúpele na liečbu reumatických a kožných chorôb (otvorené 1910, v 70. až 80. rokoch upadávali, v súčasnosti nie sú pre verejnosť prístupné), neskôr ústav sociálnej starostlivosti pre mládež.

Obcou prechádza diaľnica D1, cesta I. triedy Bratislava – Trnava – Piešťany – Trenčín – Považská Bystrica – Žilina, začína sa tam cesta I. triedy končiaca v Lysej pod Makytou na hraničnom priechode do Česka, cestami III. triedy je spojená s obcami Ladce a Mojtín.

Obec je písomne doložená v roku 1330 ako Belos, 1369 Belus, 1375 civitas Belus, 1773 Bellus, Bellussa, 1786 Bellusch, 1808 Bellus, Belus, Bělussa, 1863 Belluss, v rokoch 1873 – 1913 Bellus, v roku 1920 Beluša.

V roku 1375 dostala mestské výsady, 1498 je doložená tridsiatková stanica, 1659 jarmočné právo. Obyvatelia sa v minulosti živili poľnohospodárstvom, hrnčiarstvom, neskôr v obci vznikli tehelňa, mlyny, pálenica, v roku 1948 bola založená zlievareň farebných kovov.

Archeologické nálezy: sídlisko s kanelovanou kultúrou, sídlisko lužickej a púchovskej kultúry, mohyly z veľkomoravského obdobia.

Stavebné pamiatky: ranogotická Kaplnka sv. Anny (2. polovica 13. stor.), neskororenesančný farský rímskokatolícky Kostol sv. Alžbety Uhorskej (1. polovica 17. stor.), zrubové a hlinené domy. V Beluši sa narodil lekár, veterinár a zoológ Pavol Adami.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 10. novembra 2023.

Beluša [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/belusa