Bellerofontés

Text hesla

Bellerofontés, genitív Bellerofonta, gr. aj Bellerofón, lat. Bellerophontes — grécky mytologický hrdina, krásny a odvážny. Pôvodne sa nazýval Hipponoos, bol synom korintského kráľa Glauka a jeho ženy Eurynomy, hovorilo sa však, že bol synom Poseidóna. Keď nešťastnou náhodou usmrtil korintského veľmoža Bellera (gr. Belleros), musel sa očistiť z vraždy (gr. foné) a pod novým menom (Bellerofontés = Bellerov vrah) opustil rodné mesto. Ujal sa ho kráľ Proitos v Tirynte (Tiryns). Proitova manželka Stheneboia obvinila Bellerofonta, že ju chcel zviesť, a žiadala jeho smrť. Proitos ho poslal do Lýkie, aby ho tamojší kráľ Iobatés usmrtil. Ten mu dával úlohy, pri ktorých mal zahynúť: musel zabiť obludu Chiméru, čo sa mu pomocou okrídleného koňa Pegasa podarilo, bojoval proti divokým Solymom a bojovným Amazonkám. Po úspechoch ho Iobatés oženil so svojou dcérou a Bellerofontés sa stal kráľom v Lýkii. Nakoniec však prepadol pýche a chcel sa vyrovnať olympským bohom. Letel na Olymp na Pegasovi, ten ho však po Diovom zásahu vyhodil zo sedla. Bellerofontés spadol na zem a prišiel o rozum. Hrdina Euripidových tragédií Bellerofontés a Stheneboia (nezachovaná).

Popis ilustrácie

Bellerofontés na Pegasovi zabíja Chiméru, amfora, okolo 330 – 310 pred n. l., Metropolitné múzeum umenia, New York

Zverejnené v júli 2001.

Bellerofontés [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bellerofontes