Beisetzer, Ladislav

Popis ilustrácie

Ladislav Beisetzer, Ladislav Snopek: súťažný návrh na Pomník J. V. Stalina vo Zvolene, 1954, Slovenská Národná Galéria

Text hesla

Beisetzer [bajzecer], Ladislav, 25. 10. 1921 Prešov – 17. 7. 1989 Bratislava — slovenský architekt. Od 1952 pôsobil na SVŠT (dnes STU) v Bratislave, 1965 profesor, 1979 DrSc.

Je známy najmä architektonickou spoluprácou na pamätníkoch SNP. Ide napr. o pamätník v Topoľčanoch (1956, so sochárom Ladislavom Snopekom), Pamätník francúzskych partizánov na Zvonici pri Strečne (1956, s L. Snopekom), v Tokajíku (1959), Brne (1974), Spišskej Novej Vsi (1975), Kameň J. Švermu na Ostredku v Nízkych Tatrách (1961, s L. Snopekom) a i. K jeho architektonickým realizáciám patrí dostavba stanice lanovkovej dráhy Tatranská Lomnica – Lomnický štít (tzv. merací dom experimentálnej fyziky Astronomického ústavu SAV, 1954 – 1955). Je autorom publikácie Architektúra ako umenie a veda (1980) a viacerých odborných teoretických článkov o architektúre.

Ladislav Beisetzer je nositeľ viacerých ocenení (1957 francúzske vyznamenanie Ordre du Merite combattant, 1962 Cena C. Majerníka).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 25. novembra 2020.

Beisetzer, Ladislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/beisetzer-ladislav