bedeker

Text hesla

bedeker, baedeker — cestovný sprievodca, druh cestovnej príručky vreckového formátu poskytujúci informácie o kultúrnych pamiatkach, pamätihodnostiach, ale aj o doprave, ubytovacích a stravovacích možnostiach, cenách vstupeniek (do divadiel, múzeí) ap. Nazvaný podľa Karla Baedekera (*1801, †1859), zakladateľa vydavateľstva Baedeker.

Zverejnené v auguste 1999.

Bedeker [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bedeker