Becklinov objekt

Text hesla

Becklinov objekt [bekli-], Becklinov-Neugebauerov objekt, BN objekt — silný zdroj infračerveného žiarenia vo Veľkej hmlovine v Orióne objavený 1966. Najjasnejší zdroj infračerveného žiarenia v oblasti vlnových dĺžok 3 – 10 μm. Predpokladá sa, že ide o zárodok hviezdy zahalený v prachovom oblaku, z ktorého vznikol gravitačným zmršťovaním. Nazvaný podľa amerických astronómov Erica E. Becklina (*1940) a Geralda Neugebauera (*1932, †2014).

Zverejnené v auguste 1999.

Becklinov objekt [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/becklinov-objekt