Becker, Gary Stanley

Text hesla

Becker [beke], Gary Stanley, 2. 12. 1930 Pottsville, Pensylvánia – 3. 5. 2014 Chicago, Illinois — americký ekonóm a sociológ. R. 1960 – 70 pôsobil na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, od 1970 na univerzite v Chicagu. Zaoberal sa analýzou neekonomických javov a ich vplyvom na hospodárstvo (predstaviteľ teórie ľudského kapitálu patriaci k tzv. chicagskej škole). Vo svojich prácach dokazoval, že investície do vzdelávania môžu jednotlivcovi a spoločnosti prospieť rovnako dobre ako investície do hmotných statkov. Skúmal problematiku ekonomickej a sociálnej diskriminácie obyvateľstva a ich dôsledkov.

Hlavné diela: Ekonomika diskriminácie (The Economics of Discrimination, 1957), Ekonomický prístup k ľudskému správaniu (The Economic Approach to Human Behavior, 1976), Rozprava o rodine (A Treatise on the Family, 1981). Nobelova cena za ekonómiu (1992).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 4. augusta 2017.

Becker, Gary Stanley [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/becker-gary-stanley