Beaufortova stupnica

Text hesla

Beaufortova stupnica [beufót-] — stupnica na určovanie rýchlosti vetra založená na účinkoch sily vetra na rôzne predmety. Nazvaná podľa britského admirála Francisa Beauforta (*1774, †1857), ktorý ju 1805 – 08 zostavil na odhad sily vetra na mori. Medzinárodne prijatá Beaufortova stupnica (1946) upravená pre pevninu charakterizuje účinky vetra s určitou rýchlosťou meranou vo výške 10 m nad zemským povrchom. Každý z 13 stupňov je slovne označený ako druh vetra a zodpovedá určitému intervalu rýchlosti vetra.

Beaufortova stupnica
Beaufortov stupeň (°B) Druh vetra Rozpoznávacie účinky vetra na pevnine Hranice rýchlostí vetra vo výške 10 m
m/s km/h
0 bezvetrie dym vystupuje kolmo hore 0,0 – 0,2 0 – 1
1 vánok smer vetra sa dá rozpoznať podľa pohybu dymu; vietor však neúčinkuje na veternú smerovku 0,3 – 1,5 1 – 5
2 slabý vietor vietor cítiť na tvári; listy stromov šelestia, obyčajná smerovka sa začína pohybovať 1,6 – 3,3 6 – 11
3 mierny vietor listy stromov a vetvičky sú v trvalom pohybe, vietor napína zástavky 3,4 – 5,4 12 – 19
4 pomerne čerstvý vietor vietor dvíha prach a kúsky papiera; pohybuje slabšími konármi 5,5 – 7,9 20 – 28
5 čerstvý vietor slabšie listnaté stromky sa začínajú ohýbať; na stojatých vodách sa tvoria menšie vlny s hrebeňmi 8,0 – 10,7 29 – 38
6 silný vietor vietor pohybuje silnými konármi; telegrafné drôty svištia; vietor vyvracia dáždniky 10,8 – 13,8 39 – 49
7 prudký vietor vietor pohybuje celými stromami; chôdza proti vetru je sťažená 13,9 – 17,1 62 – 74
8 búrlivý vietor vietor láme vetvy stromov; chôdza proti vetru je značne sťažená 17,2 – 20,7 62 – 74
9 víchrica vietor spôsobuje menšie škody na stavbách (zhadzuje komíny, škridlice a bridlice zo striech) 20,8 – 24,4 75 – 88
10 silná víchrica na pevnine sa vyskytuje zriedka; vyvracia stromy, spôsobuje značné škody na stavbách 24,5 – 28,4 89 – 102
11 mohutná víchrica vyskytuje sa iba veľmi zriedka, spôsobuje rozsiahle škody 28,5 – 32,6 103 – 117
12 orkán ničivé účinky ≥ 32.7 ≥ 118

Zverejnené v auguste 1999.

Beaufortova stupnica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/beaufortova-stupnica