bázový

Text hesla

bázový [gr.] — 1. základný; 2. vzťahujúci sa k dusíkatej báze; → bázový pár.

Text hesla

bázový [gr.] — 1. základný; 2. vzťahujúci sa k dusíkatej báze; → bázový pár.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Bázový [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bazovy