Baumol, William Jack

Text hesla

Baumol [bómol], William Jack, 26. 2. 1922 New York – 4. 5. 2017 tamže — americký ekonóm. Prispel k vývoju teórie modelov a k používaniu matematických metód v ekonómii. Známy je svojím modelom pri rozpracúvaní manažérskej (neortodoxnej) teórie firmy; základným cieľom firmy je podľa neho maximum odbytu pri dosahovaní požadovanej minimálnej miery zisku. Autor viacerých odborných publikácií a množstva odborných článkov.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 13. mája 2017.

Baumol, William Jack [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baumol-william-jack