Baudiš, Josef

Text hesla

Baudiš, Josef, 27. 8. 1883 Praha – 4. 5. 1933 Bratislava — český jazykovedec, prekladateľ a folklorista. Od 1902 študoval český a nemecký jazyk, neskôr klasickú filológiu na Karlovej univerzite v Prahe, 1903 germanistiku na univerzite v Heidelbergu, od 1904 znova v Prahe. R. 1912 a 1913 strávil niekoľko mesiacov v Írsku, neskôr žil v Londýne a súčasne (1920 – 21) prednášal slavistiku a slovanskú históriu na Cambridgeskej univerzite. R. 1921 sa vrátil do Československa, od 1922 prednášal na Karlovej univerzite, od 1924 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1925 – 26 dekan, 1926 – 27 prodekan), kde založil indoeurópsky a anglický seminár; 1924 profesor.

Prívrženec pozitivizmu. V dielach Řeč. Úvod do obecného jazykozpytu (1926) a Struktura jazyků indoevropských (1932) sa venoval všeobecnej a indoeurópskej jazykovede, ako aj keltskej filológii a folkloristike, autor Gramatiky ranej waleštiny (Grammar of Early Welsh, 1924). Člen Učenej spoločnosti Šafárikovej, Českej akademie věd a umění (dnes Akademie věd ČR), Kráľovskej írskej akadémie (Royal Irish Academy) v Dubline a iných vedeckých spoločností.

Zverejnené v auguste 1999.

Baudiš, Josef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baudis-josef