batysféra

Text hesla

batysféra [gr.] — podmorské výskumné zariadenie, ktoré sa začiatkom 30. rokov 20. stor. používalo na skúmanie oceánskeho dna vo veľkých hĺbkach. Malo tvar gule vybavenej okienkami z kremenného skla a pomocou lana sa spúšťalo z lode. Prvú batysféru s priemerom 144 cm, hrúbkou stien 3,8 cm a hmotnosťou 2,27 t zostrojili americkí vedci Charles William Beebe (*1877, †1962) a Frederick Otis Barton (*1899, †1992), ktorí v nej uskutočnili viacero pozorovaní oceánskeho dna. R. 1934 bola spustená na lane s priemerom 2,5 cm do hĺbky 932 m; tento hĺbkový rekord prekonal až v roku 1960 batyskaf Trieste.

Zverejnené 16. októbra 2022.

Batysféra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/batysfera