bato-

Text hesla

bato- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom hĺbka, hĺbkový, týkajúci sa hĺbky, napr. batometer (hĺbkomer; → baty-).

Text hesla

bato- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom hĺbka, hĺbkový, týkajúci sa hĺbky, napr. batometer (hĺbkomer; → baty-).

Zverejnené v auguste 1999.

Bato- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bato