Baťa, Tomáš

Text hesla

Baťa, Tomáš, 3. 4. 1876 Zlín – 12. 7. 1932 Otrokovice, okres Zlín — český priemyselník a podnikateľ, otec T. J. Baťu. Pôvodne obuvník, 1894 spoluzakladateľ a riadiaca osobnosť obuvníckeho závodu a neskoršej akciovej spoločnosti Baťa (→ Bata), ktorá sa v predvojnovom období stala najväčším obuvníckym komplexom na svete. Pri jej riadení aplikoval svoj systém organizácie a metód práce, tzv. batizmus. Zahynul pri leteckom nešťastí.

Text hesla

Baťa, Tomáš, 3. 4. 1876 Zlín – 12. 7. 1932 Otrokovice, okres Zlín — český priemyselník a podnikateľ, otec T. J. Baťu. Pôvodne obuvník, 1894 spoluzakladateľ a riadiaca osobnosť obuvníckeho závodu a neskoršej akciovej spoločnosti Baťa (→ Bata), ktorá sa v predvojnovom období stala najväčším obuvníckym komplexom na svete. Pri jej riadení aplikoval svoj systém organizácie a metód práce, tzv. batizmus. Zahynul pri leteckom nešťastí.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. decembra 2017.

Baťa, Tomáš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bata-tomas