Bata

Text hesla

Bata — obuvnícky koncern. Vznikol z kožiarskeho a obuvníckeho závodu založeného 1894 súrodencami T. Baťom, Antonínom Baťom (*1874, †1908) a Annou Baťovou (*1872, †1936) v Zlíne, od 1931 a. s. Baťa (s podnikmi v ČSR i v zahraničí), od 1917 s vlastnou sieťou predajní. Firmu čoskoro po založení viedol T. Baťa, po jeho smrti (1932) jeho nevlastný brat Jan Antonín Baťa (*1898, †1965).

Pred 2. svetovou vojnou bol Baťa najväčším garbiarskym, obuvníckym a gumárskym výrobcom v ČSR i na svete. Firma už od začiatku storočia využívala moderné stroje a zariadenia, ako aj osobitnú organizáciu práce (→ batizmus). Popri obuvníckej výrobe rozšírila činnosť o ťažbu stavebných materiálov, uhlia a dreva, o výrobu umelého hodvábu, gumy, obuvníckych a i. strojov (elektromotorov, športových lietadiel, bicyklov ap.), o papierne, tlačiarne, textilné továrne, pradiarne a i.; vlastnila niektoré dopravné spoje, podnik na import surovín a export svojich a i. výrobkov, udržiavala vlastnú obchodnú sieť s asi 30-tis. predajňami spravovanými v cudzine sesterskými spoločnosťami s tým istým názvom. R. 1938 vyrobila v ČSR 50 mil. párov obuvi (80 % celkovej výroby v štáte), z toho značnú časť na export. Na Slovensku mala továrne v Bošanoch, Nových Zámkoch, vo Svite a i., v 40. rokoch vyrábala obuv v Baťovanoch (dnes Partizánske), ktoré budovala od 1938 ako komplex závodu, obytných budov a občianskej vybavenosti.

Od 1939 pôsobil v kanadskom Toronte T. J. Baťa (syn T. Baťu), ktorý tam založil Bata Shoes Organization a ďalšie spoločnosti. R. 1939 Jan Antonín Baťa odišiel z ČSR (1940 sa usadil v Brazílii), odkiaľ budoval vlastnú sieť podnikov Bata. Po 2. svetovej vojne sa firma načas rozštiepila. Podniky v ČSR boli 1945 znárodnené, po zmene spoločensko-politickej situácie sa spoločnosť 1992 vrátila do bývalého Československa. Do 1999 bolo jej sídlo v Toronte, od 2000 je v Lausanne vo Švajčiarsku. V súčasnosti má 3 obchodné jednotky: Bata Europe so sídlom v Taliansku, Bata International (Ázia, Tichomorie, Austrália, Nový Zéland, Afrika) so sídlom v Singapure a Bata Latin America so sídlom v Mexiku. Vyrába ročne 400 miliónov párov obuvi a má približne 4 900 maloobchodných predajní vo vyše 70 krajinách sveta (2016).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 6. decembra 2017.

Bata [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bata