Bartholomew, Guy

Text hesla

Bartholomew [básolemjú], Guy, 17. 10. 1884 Londýn – 4. 5. 1962 Camberley — anglický redaktor, tvorca tzv. tabloidovej revolúcie. Od 1904 vedúci fotografického oddelenia v redakcii Daily Mirror, kde zaviedol expresívne titulky zalamované cez celú stranu, používal tučný grotesk (neskôr pre tabloid typický), presadzoval úsporný a jednoduchý štýl, lexiku prispôsoboval slangom. Uprednostňoval senzácie, kuriozity a triviality, emotívne športové zábery a karikatúry. Vďaka nemu získal tabloid v typológii britskej tlače medzi čitateľmi veľkú popularitu.

Text hesla

Bartholomew [básolemjú], Guy, 17. 10. 1884 Londýn – 4. 5. 1962 Camberley — anglický redaktor, tvorca tzv. tabloidovej revolúcie. Od 1904 vedúci fotografického oddelenia v redakcii Daily Mirror, kde zaviedol expresívne titulky zalamované cez celú stranu, používal tučný grotesk (neskôr pre tabloid typický), presadzoval úsporný a jednoduchý štýl, lexiku prispôsoboval slangom. Uprednostňoval senzácie, kuriozity a triviality, emotívne športové zábery a karikatúry. Vďaka nemu získal tabloid v typológii britskej tlače medzi čitateľmi veľkú popularitu.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 25. apríla 2017.

citácia

Bartholomew, Guy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bartholomew-guy