Barthes, Roland

Text hesla

Barthes [bart], Roland, 12. 11. 1915 Cherbourg – 26. 3. 1980 Paríž — francúzsky literárny kritik a esejista, semiológ. Profesor na Collège de France. Predstaviteľ štrukturalizmu v literárnej vede. Poznatky štrukturálnej lingvistiky a freudovskej psychoanalýzy využíval na sociálnu kritiku. Dielo: Nultý stupeň písania (Le Degré zéro de l’écriture, 1953), Mytológie (Mythologies, 1957), Ríša znakov (L’Empire des signes, 1970) a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Barthes, Roland [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barthes-roland