Bartels, Julius

Text hesla

Bartels, Julius, 17. 8. 1899 Magdeburg – 6. 3. 1964 Göttingen — nemecký geofyzik a štatistik. V rokoch 1941 – 45 pôsobil ako profesor geofyziky na univerzite v Berlíne, od roku 1945 v Göttingene. V rokoch 1954 – 57 bol prezidentom Medzinárodnej organizácie magnetizmu a aeronómie (IAGA).

Zaslúžil sa o rozvoj geomagnetizmu a aeronómie, patrí medzi zakladateľov fyziky vzťahov Slnko – Zem. Pôvod porúch v geomagnetickom poli spájal so stavom slnečnej atmosféry. Zaviedol hypotetické M-oblasti na Slnku ako zdroje 27-dňovej rekurencie (opakovania výskytu) porúch, čo bolo neskôr aj potvrdené pomocou družicových pozorovaní Slnka (→ koronálne diery). Zdokonalil štatistické metódy na spracovanie údajov zo svetovej siete geomagnetických observatórií. Zaviedol index planetárnej geomagnetickej aktivity \(K_p\) (→ indexy geomagnetickej aktivity). Bol editorom Príručky fyziky (Handbuch der Physik, zväzky XLII, XLIII).

Zverejnené v auguste 1999.

Bartels, Julius [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bartels-julius