barkentína

Text hesla

barkentína [keltské jazyky > lat. > tal. + angl.], škunerový bark — trojsťažňová plachetnica s rahnovými plachtami na prednom sťažni a s vratiplachtou na hlavnom a zadnom sťažni, prípadne aj s vrcholovými plachtami.

Zverejnené v auguste 1999.

Barkentína [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barkentina