bark

Popis ilustrácie

Bark

Text hesla

bark [keltské jazyky > lat. > angl.] — troj- alebo viacsťažňová plachetnica s vratiplachtou na zadnom sťažni, ktorá umožnila znížiť počet členov posádky, a s rahnovými plachtami na ostatných sťažňoch. Bark je posledný vývinový stupeň obchodnej plachetnice, staval sa ešte v 20. stor., posledným bol nemecký Gorch Fock z 1958.

Zverejnené v auguste 1999.

Bark [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bark