barbakán

Text hesla

barbakán [perzsky > lat.] — samostatné opevnenie okrúhleho alebo viacbokého pôdorysu stavané zvyčajne pred bránou (druh predbránia), s ktorou ho niekedy spája kŕčok hradby. Delostrelecký obranný prvok na zosilnenie obranyschopnosti brány. Bol obkolesený priekopou a vybavený systémom strieľní, ochodzami, prípadne vežičkami. Cesta k bráne sa v barbakáne obvykle zalamovala (vstup do barbakánu bol na jeho boku, zvyčajne bol opatrený padacím mostom). Na Slovensku je doložený napr. v Banskej Bystrici (v rámci mestského hradu zachovaná vežová vstupná brána z 1512, obnovená v 18. stor.) a v Bardejove (Horná brána a Dolná brána).

Text hesla

barbakán [perzsky > lat.] — samostatné opevnenie okrúhleho alebo viacbokého pôdorysu stavané zvyčajne pred bránou (druh predbránia), s ktorou ho niekedy spája kŕčok hradby. Delostrelecký obranný prvok na zosilnenie obranyschopnosti brány. Bol obkolesený priekopou a vybavený systémom strieľní, ochodzami, prípadne vežičkami. Cesta k bráne sa v barbakáne obvykle zalamovala (vstup do barbakánu bol na jeho boku, zvyčajne bol opatrený padacím mostom). Na Slovensku je doložený napr. v Banskej Bystrici (v rámci mestského hradu zachovaná vežová vstupná brána z 1512, obnovená v 18. stor.) a v Bardejove (Horná brána a Dolná brána).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 23. novembra 2017.

Barbakán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/barbakan