banský revír

Text hesla

banský revír

1. združenie banských podnikateľov, ktorých bane sa nachádzali na jednom ložisku alebo na určitom území. Banský revír sa zriaďoval na základe Všeobecného banského zákona z 1854. Slovenský banský revír bol utvorený až 1926;

2. územie s baňami, ktoré navzájom súviseli polohou, vlastníctvom, dobývaním nerastov alebo inými záujmami. Na Slovensku boli najznámejšie banskoštiavnický, kremnický, handlovský, novácky, rožňavský revír a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Banský revír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bansky-revir