banské vetry

Text hesla

banské vetry — atmosférický vzduch, ktorý vchádza z povrchu do bane, kde vplyvom banského prostredia mení svoje zloženie. Stráca kyslík, priberá oxid uhličitý, škodlivé (dusivé), jedovaté alebo výbušné plyny (metán, dusík, oxid uhoľnatý, sulfán), ako aj prach a sadzu, mení sa jeho vlhkosť, teplota, tlak a hustota.

Zverejnené v auguste 1999.

Banské vetry [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/banske-vetry