banské dielo

Text hesla

banské dielo — umelo vyrazený priestor v hlbinnej bani slúžiaci podľa rozmerov, polohy a účelu na otvárku a prípravu ložiska, ťažbu úžitkových nerastov účelnou dobývacou metódou, ako aj na dopravu, vetranie, odvodňovanie a i. Z povrchu sa do bane vchádza úvodným dielom. Podľa smeru razby sa rozlišujú zvislé (šachty, komíny), vodorovné (štôlne, chodby a prekopy) a úklonné (úpadnice, zvážne šachty, úklonné šachty a komíny) banské diela. Zvláštnymi druhmi banského diela sú dedičná štôlňa (najhlbšie horizontálne banské dielo) a slepé šachty, ktoré neústia na povrch.

Zverejnené v auguste 1999.

Banské dielo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/banske-dielo