banská voda

Text hesla

banská voda — voda vyskytujúca sa v banskom priestore a na jeho povrchu mimo verejného toku. Jej odstraňovanie a premiestňovanie predstavuje dôležitý technický aj ekonomický problém pri dobývaní nerastných surovín. Z banských diel sa odstraňuje čerpadlami umiestnenými v podzemných čerpacích staniciach. V minulosti sa uplatňoval aj výtok samospádom cez dedičné štôlne.

Zverejnené v auguste 1999.

Banská voda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/banska-voda