banská mapa

Popis ilustrácie

Historická banská mapa železnorudných baní v Ponikách, 1791, Historické múzeum Slovenského národného múzea

Text hesla

banská mapa — zmenšený generalizovaný konvenčný obraz banských diel a objektov v podzemí a na povrchu vyhotovený podľa osobitného predpisu vo vhodnej mierke. Historické banské mapy sú známe zo 16. stor. (mapa soľných baní v Tirolsku, 1531, v Salzburgu, 1534), zmienka o vyhotovení banských máp na Slovensku je z 1535, najstaršia zachovaná je banská mapa štôlne v Jarabej (1569). V 18. stor. boli tvorcami máp banskí odborníci a kartografi S. Mikovíni, Kristián Fridrich Angerstein (*?, †1761) a M. Zipser, v 19. stor. A. Péch.

Zverejnené v auguste 1999.

Banská mapa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/banska-mapa