bankové konzorcium

Text hesla

bankové konzorcium, úverové konzorcium — príležitostné združenie viacerých bánk vytvorené na prechodný čas na určité obchodno-bankové operácie (spravidla väčšieho rozsahu alebo rizika), napr. na emisiu cenných papierov, poskytnutie úveru, resp. pôžičky, umiestnenie súkromných alebo štátnych pôžičiek ap. Podiel jednotlivých bánk na operácii sa nazýva konzorciálna účasť. Združením viacerých bánk do konzorcia sa zvyšuje použiteľný kapitál a výhľady na zisk a riziko sa rozdeľujú medzi jednotlivých účastníkov. Vo svojej činnosti sa konzorcium zameriava na poskytovanie strednodobých pôžičiek (úverov) najčastejšie nadnárodným spoločnostiam. Organizované sú aj syndikátové pôžičky (pôžičky poskytované skupinou veriteľov), na ktorých sa často zúčastňujú i nečlenovia konzorcia.

Text hesla

bankové konzorcium, úverové konzorcium — príležitostné združenie viacerých bánk vytvorené na prechodný čas na určité obchodno-bankové operácie (spravidla väčšieho rozsahu alebo rizika), napr. na emisiu cenných papierov, poskytnutie úveru, resp. pôžičky, umiestnenie súkromných alebo štátnych pôžičiek ap. Podiel jednotlivých bánk na operácii sa nazýva konzorciálna účasť. Združením viacerých bánk do konzorcia sa zvyšuje použiteľný kapitál a výhľady na zisk a riziko sa rozdeľujú medzi jednotlivých účastníkov. Vo svojej činnosti sa konzorcium zameriava na poskytovanie strednodobých pôžičiek (úverov) najčastejšie nadnárodným spoločnostiam. Organizované sú aj syndikátové pôžičky (pôžičky poskytované skupinou veriteľov), na ktorých sa často zúčastňujú i nečlenovia konzorcia.

Zverejnené v auguste 1999.

Bankové konzorcium [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankove-konzorcium