banková ceduľa

Text hesla

banková ceduľa, bankocetla — papierová úverová náhradka peňazí vydávaná v Rakúsku od 1762 Viedenskou mestskou bankou; jedna z prvých bankoviek obiehajúcich aj na Slovensku. S rastúcimi štátnymi výdavkami sa množstvo týchto papierových peňazí v obehu zvyšovalo, a tak po znížení ich hodnoty na pätinu boli 1811 stiahnuté z obehu a nahradené šajnmi.

Zverejnené v auguste 1999.

Banková ceduľa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankova-cedula