bankomat

Text hesla

bankomat [tal. + gr.] — automatické zariadenie na hotovostné peňažné operácie; označované skratkou ATM (angl. Automated Teller Machine). Umožňuje držiteľovi platobnej karty výbery v hotovosti, ako aj zmenárenské a vkladové operácie. Pred vykonaním operácie sa osvedčuje oprávnenosť disponovať kartou voľbou klientovho identifikačného čísla PIN (angl. Personal Identification Number). Bankomat overuje možnosť uskutočnenia transakcie, t. j. autorizuje operáciu s kartou. Autorizovaním transakcie sa zisťuje, či je možné vykonať hotovostnú operáciu, či je na účte klienta dostatočný zostatok alebo poskytnutý úver alebo či karta nie je uvedená na zozname kariet, s ktorými nemožno disponovať (stop-list). Autorizovanie prebieha v autorizačnom centre alebo v banke, ktorá vydala kartu. Autorizácia prebieha v reálnom čase (systém on-line), čo umožňuje rýchle overenie a realizáciu hotovostnej peňažnej operácie.

Zverejnené v auguste 1999.

Bankomat [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bankomat