Balúči

Text hesla

Balúči, vlastným menom Balúč alebo Balóč — národnosť v Pakistane (záp. Sindh a juhozáp. Pandžáb, → Balúčistan; 6,9 mil., 2014), juhových. Iráne (1,5 mil.), juž. Afganistane (300 tis.), Indii a Turkménsku. Sú moslimovia (sunniti). Základným spôsobom obživy je kočovné pastierstvo (ovce, kozy, ťavy), postupne začína prevládať usadlé poľnohospodárstvo s využitím umelého zavlažovania (obilniny, ovocie, zelenina). R. 2005 a 2008 sa Balúči pod názvom Západný Balúčistan (iránski Balúči) a Balúčistan (pakistanskí Balúči) stali členom Organizácie nezastúpených národov a národností (UNPO).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 16. januára 2017.

Balúči [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baluci