baltskofínske jazyky

Text hesla

baltskofínske jazyky — podskupina jazykov fínskej skupiny ugrofínskej vetvy uralskej jazykovej rodiny, do ktorej patria fínčina, estónčina, karelčina, vepčina, ižorčina, vodčina a livčina. Status úradného jazyka má len fínčina vo Fínsku a estónčina v Estónsku. Menšie baltskofínske jazyky sú rozšírené zväčša pri Fínskom zálive v Rusku, livčina v Lotyšsku. Kareli používali v minulosti ako spisovný jazyk fínčinu a po karelsky hovorili iba v rodinnom prostredí. Ostatné jazyky sú zastúpené nepočetnými používateľmi a postupne zanikajú.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 9. januára 2017.

Baltskofínske jazyky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baltskofinske-jazyky