baltské jazyky

Text hesla

baltské jazyky — skupina indoeurópskych jazykov; tvoria ju súčasné jazyky litovčina a lotyština, vymretá pruština a niektoré vymreté dialekty. Litovčina a lotyština tvoria východobaltskú skupinu a sú si veľmi blízke. Pruština predstavovala západobaltskú skupinu a v mnohom sa od nich líšila. Areál rozšírenia baltských jazykov bol kedysi oveľa väčší a siahal na východe po horný tok Volgy, Moskvy a Oky, na juhovýchode po Sejm, na juhu po Pripiať (jednotlivé skupiny baltského obyvateľstva sa pravdepodobne vyskytovali aj južnejšie) a na severe po Baltské more a hranicu medzi Lotyšskom a Estónskom. V indoeurópskej jazykovej rodine sú baltské jazyky najbližšie slovanským jazykom. Majú s nimi veľa spoločných slov a gramatických prostriedkov.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. decembra 2017.

Baltské jazyky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baltske-jazyky