balneoklimatológia

Text hesla

balneoklimatológia [lat. + gr.], kúpeľná klimatológia — časť klimatológie zaoberajúca sa klímou kúpeľných miest, ktorá je dôležitým činiteľom v komplexnej kúpeľnej liečbe. Úlohou balneoklimatológie je aj vyhľadávanie lokalít s priaznivým podnebím na liečebné účely.

Zverejnené v auguste 1999.

Balneoklimatológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balneoklimatologia