Balkari

Text hesla

Balkari, vlastným menom Mallqarly, Malqar, čiže Ľudia od rieky Malka, aj Taulu, čiže Horali — národnosť najmä v juž. a juhozáp. časti Kabardsko-Balkarska; asi 125-tis. príslušníkov (2010). Jazykovo a kultúrne sú blízki Karačajom. Hovoria karačajsko-balkarským jazykom, ktorý patrí do severozáp., čiže kypčackej (kumánskej) skupiny turkickej vetvy altajskej jazykovej rodiny. Pôvodne písali arabským písmom, čiastočne aj cyrilikou, 1924 – 37 písmom na základe latinky, od 1938 prispôsobenou cyrilikou. Veriaci sú moslimovia, časť kresťania (pravoslávni). Najväčší význam má poľnohospodárstvo, predovšetkým živočíšna výroba, stúpa však podiel priemyslu. V období 1943 – 44 ich násilne presídľovali do Strednej Ázie. Po opätovnom zriadení autonómnej republiky 1957 sa väčšina Balkarov vrátila.

Text hesla

Balkari, vlastným menom Mallqarly, Malqar, čiže Ľudia od rieky Malka, aj Taulu, čiže Horali — národnosť najmä v juž. a juhozáp. časti Kabardsko-Balkarska; asi 125-tis. príslušníkov (2010). Jazykovo a kultúrne sú blízki Karačajom. Hovoria karačajsko-balkarským jazykom, ktorý patrí do severozáp., čiže kypčackej (kumánskej) skupiny turkickej vetvy altajskej jazykovej rodiny. Pôvodne písali arabským písmom, čiastočne aj cyrilikou, 1924 – 37 písmom na základe latinky, od 1938 prispôsobenou cyrilikou. Veriaci sú moslimovia, časť kresťania (pravoslávni). Najväčší význam má poľnohospodárstvo, predovšetkým živočíšna výroba, stúpa však podiel priemyslu. V období 1943 – 44 ich násilne presídľovali do Strednej Ázie. Po opätovnom zriadení autonómnej republiky 1957 sa väčšina Balkarov vrátila.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. decembra 2017.

citácia

Balkari [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balkari