Balkari

Text hesla

Balkari, vlastným menom Mallqarly, Malqar, čiže Ľudia od rieky Malka, aj Taulu, čiže Horali — národnosť najmä v juž. a juhozáp. časti Kabardsko-Balkarska; asi 125-tis. príslušníkov (2010). Jazykovo a kultúrne sú blízki Karačajom. Hovoria karačajsko-balkarským jazykom, ktorý patrí do severozáp., čiže kypčackej (kumánskej) skupiny turkickej vetvy altajskej jazykovej rodiny. Pôvodne písali arabským písmom, čiastočne aj cyrilikou, 1924 – 37 písmom na základe latinky, od 1938 prispôsobenou cyrilikou. Veriaci sú moslimovia, časť kresťania (pravoslávni). Najväčší význam má poľnohospodárstvo, predovšetkým živočíšna výroba, stúpa však podiel priemyslu. V období 1943 – 44 ich násilne presídľovali do Strednej Ázie. Po opätovnom zriadení autonómnej republiky 1957 sa väčšina Balkarov vrátila.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. decembra 2017.

Balkari [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balkari