balkanidy

Text hesla

balkanidy — jednotky karpatskobalkánskeho horského oblúka na Balkáne. Delia sa na predbalkánsku zónu (vonkajšia časť), zónu Starej planiny (10 – 30 km široká osová časť), strednogorskú zónu, Rodopy (s polymetalickou mineralizáciou), stranžidy a kraištidy.

Zverejnené v auguste 1999.

Balkanidy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balkanidy