Baldovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Baldovce — obec v okrese Levoča v Prešovskom kraji v severovýchodnej časti Hornádskej kotliny, 430 m n. m.; 169 obyvateľov (2023). Územie je budované pieskovcovo-ílovcovými súvrstviami starších treťohôr, je čiastočne odlesnené.

Obec jecestou III. triedy spojená so Spišským Podhradím a s Buglovcami.

Je písomne doložená v rokoch 1272 – 90 ako villa Henrici et Echardi, v roku 1344 Eckersdorf, Baldfalva, 1438 Baldfalva, 1565 Baldowetz, 1773 Baldocz, Baldowetz, 1786 Baldócz, Baldowecz, 1808 Baldócz, Baldowitz, Baldowce, v rokoch 1863 – 1913 Baldóc, v roku 1920 Baldovce.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a košikárstvom; v 18. stor. tam bola v prevádzke skláreň.

V katastri obce sa nachádza 6 minerálnych prameňov, pri ktorých boli v 18. – 20. stor. kúpele; v súčasnosti sa minerálna voda plní do fliaš.

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Anny (1761, zväčšený 1798).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. januára 2024.

Baldovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baldovce