Baláže

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Baláže — obec v okrese Banská Bystrica v Banskobystrickom kraji na západnom okraji hrebeňa Nízkych Tatier a na južných svahoch Starohorských vrchov, 538 m n. m.; 233 obyvateľov (2023). Územie je budované druhohornými usadeninami, má vrchovinný reliéf, je zalesnené (najmä porastmi buka a jedle).

V Balážoch sa začína cesta III. triedy, ktorá ich spája s obcou Priechod.

Obec je písomne doložená v roku 1529 ako Huttae Lyptzcicz, 1531 Lyptzcicz, 1540 Lypschersaifen, 1780 Balasse, 1808 Balás, Szent-Balás, Balásse, Baláže, 1863 Balázs, 1873 Balás, v rokoch 1877 – 1913 Balázs, v roku 1920 Baláže, Bláže, v rokoch 1927 – 48 Baláže, 1948 – 68 Bláže, v roku 1969 Baláže.

Vznikla ako osada pri mediarskych hutách. Obyvatelia sa zaoberali hutníctvom, uhliarstvom, drevorubačstvom a prácou na píle. Za aktívnu účasť obyvateľov v SNP bola obec fašistami 19. 3. 1945 vypálená. V roku 1955 bolo v obci zriadené pamätné miesto SNP s pomníkom a pamätným domom.

Archeologické nálezy: hromadný nález bronzových mečov liptovského typu z bronzov z mladšej bronzovej doby. V chotári obce sa nachádza archeologické nálezisko Hrádok (chránená kultúrna pamiatka).

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Jozefa robotníka (1994). Súčasťou obce je národná kultúrna pamiatka Kalište.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. januára 2024.

Baláže [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balaze