Baláž, Rudolf

Text hesla

Baláž, Rudolf, 20. 11. 1940 Nevoľné, okres Žiar nad Hronom – 27. 7. 2011 Banská Bystrica, pochovaný v Nevoľnom — slovenský rímskokatolícky teológ. Pôsobil na viacerých miestach ako kaplán a farár, 1971 – 82 mal zakázané vykonávať kňazské povolanie, pracoval vo výrobe, 1982 – 89 farár v Turčianskom Petre, od 1990 biskup Banskobystrickej diecézy a predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo pri Biskupskej konferencii Slovenska, 1994 – 2000 predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. augusta 2018.

Baláž, Rudolf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balaz-rudolf