Baláž, Peter

Text hesla

Baláž, Peter, 23. 9. 1954 Skalica – 21. 8. 2019 Bratislava — slovenský ekonóm. R. 1978 – 2019 pôsobil na VŠE, resp. na Ekonomickej univerzite v Bratislave, 1990 – 97 dekan Obchodnej fakulty, 2001 – 19 vedúci Katedry medzinárodného obchodu; 1997 profesor. Absolvoval zahraničné študijné a profesijné pobyty vo Francúzsku, v USA, Nemecku, Južnej Kórei a i. Bol predsedom, resp. členom predstavenstva dozorných rád viacerých podnikov, 1994 – 98 člen Prezídia SAV pre ekonomické vedy. Hlavné diela: Medzinárodné podnikanie (1995, 1997), Rast konkurenčnej výkonnosti ekonomiky SR (1996), Čínska ekonomika: nová dimenzia globalizácie svetového hospodárstva (Bude XXI. storočie storočím Číny?) (2012), Konkurencieschopnosť a jej význam v národnej ekonomike (2015).

Zverejnené v auguste 1999.

Baláž, Peter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balaz-peter-0