balans

Text hesla

balans [fr.] — 1. rovnováha; 2. výkyvy z jednej strany na druhú, napr. prenášanie váhy tela z nohy na nohu, kolísanie pri udržiavaní rovnováhy.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 13. decembra 2017.

Balans [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/balans