baktrijský jazyk

Text hesla

baktrijský jazyk, baktrijčina — jeden z iránskych jazykov; mŕtvy stredoiránsky jazyk vých. skupiny. Jazyk starovekej Baktrie. Zapisoval sa variantom aramejského písma (2. stor. pred n. l. – 1. stor. n. l.), neskôr gréckou abecedou (od 2. stor. n. l.). Postupne bol asimilovaný perzským jazykom; tento proces sa ukončil asi v 11. – 12. stor.

Zverejnené v auguste 1999.

Baktrijský jazyk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baktrijsky-jazyk