Bakerov plán

Text hesla

Bakerov plán [bejkr-] — program trvalého hospodárskeho rastu predložený 1985 americkým ministrom financií J. A. Bakerom. Zaoberal sa riešením krízy vo vybraných 15 rozvojových krajinách v súvislosti s ich zadlžením, predpokladal koordináciu úsilia rozvojových krajín a medzinárodných finančných inštitúcií; navrhoval zavedenie adaptačných programov s cieľom urýchliť hospodársky rast v týchto krajinách, poskytovanie výhodných pôžičiek a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Bakerov plán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakerov-plan