Bakchus

Text hesla

Bakchus, gr. Bakchos, lat. Bacchus — v antickej mytológii iné meno boha plodnosti a vína Dionýza. V európskych krajinách bol Bakchus a jeho sprievod súčasťou stredovekých mestských karnevalových sprievodov i postavou alegorických sprievodov pri oberačkových slávnostiach. V tradičnej slovenskej kultúre fašiangová obchôdzková mužská maska v obrátenom kožuchu alebo v odeve vypchatom slamou, symbol plodnosti, dobrej úrody (pomenovania Bakus, brucháč a i.).

Text hesla

Bakchus, gr. Bakchos, lat. Bacchus — v antickej mytológii iné meno boha plodnosti a vína Dionýza. V európskych krajinách bol Bakchus a jeho sprievod súčasťou stredovekých mestských karnevalových sprievodov i postavou alegorických sprievodov pri oberačkových slávnostiach. V tradičnej slovenskej kultúre fašiangová obchôdzková mužská maska v obrátenom kožuchu alebo v odeve vypchatom slamou, symbol plodnosti, dobrej úrody (pomenovania Bakus, brucháč a i.).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Bakchus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakchus