Bakchus

Popis ilustrácie

Charles le Brun, Sebastien Le Clerc st.: Bakchus, patrón dobrej úrody hrozna, 1657 – 1714, Slovenská národná galéria

Text hesla

Bakchus, gr. Bakchos, lat. Bacchus — v antickej mytológii iné meno boha plodnosti a vína Dionýza. V európskych krajinách bol Bakchus a jeho sprievod súčasťou stredovekých mestských karnevalových sprievodov i postavou alegorických sprievodov pri oberačkových slávnostiach. V tradičnej slovenskej kultúre fašiangová obchôdzková mužská maska v obrátenom kožuchu alebo v odeve vypchatom slamou, symbol plodnosti, dobrej úrody (pomenovania Bakus, brucháč a i.).

Zverejnené v auguste 1999.

Bakchus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakchus