bakchantky

Text hesla

bakchantky [gr. > lat.], gr. bakchai, lat. bacchae — v gréckej mytológii ctiteľky sprevádzajúce boha vína Bakcha (→ Dionýzos), nazývané aj menády (mainady, gr. mainades) alebo thyiady (gr. thyiades), ktoré opité robili rôzne výtržnosti. V Trácii takto napr. roztrhali speváka Orfea. So šírením kultu boha Dionýza vznikali podľa mýtických bakchantiek aj skutočné spoločenstvá žien, ktorých odznakom boli Bakchove tyrsy (tyče ovinuté viničom a brečtanom, ukončené píniovou šiškou). Slávnosti na oslavu Bakcha neraz prerastali do extatických i orgiastických besnení (→ bakchanálie). Častý námet v umení, v antike Euripidova tragédia Bakchantky, námet mnohých vázových a nástenných malieb, v novoveku téma napr. v maľbách Tiziana, J.-B. C. Corota, N. Poussina, v sochárskej tvorbe A. Rodina a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Bakchantky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bakchantky