Baka

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Baka — obec v okrese Dunajská Streda v Trnavskom kraji v južnej časti Žitného ostrova na brehu Vodného diela Gabčíkovo, 118 m n. m.; 1 143 obyvateľov (2023), 13,0 % slovenskej, 83,0 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované mladotreťohornými štrkmi a pieskami, menej vápnitými ílmi prekrytými riečnymi uloženinami Dunaja (miestami hrubými viac ako 100 m), má rovinný reliéf. Prívodným kanálom Gabčíkovo pretekajúcim katastrom zo severozápadu na juhovýchod je rozdelené na severovýchodnú odlesnenú a poľnohospodársky využívanú časť a na juhozápadnú časť siahajúcu až k starému korytu Dunaja so spleťou riečnych ramien a zachovaným lužným lesom. Do katastra zasahuje CHKO Dunajské luhy, nachádza sa tam národná prírodná rezervácia Ostrov orliaka morského.

Cestou III. triedy je Baka spojená s obcou Jurová a s cestou II. triedy Báč – Medveďov (spája obec so susedným Gabčíkovom a Trstenou na Ostrove).

Obec je písomne doložená v roku 1264 ako osada kráľovských dvorníkov Baka, 1439 Eghazasbaka, 1455 Baka utraque, 1491 Felsewbaka, 1495 Kewzepsewbaka, Alsobaka, 1863 Alsóbaka és Felsőbaka, v rokoch 1873 – 82 Albaka és Felbaka, v roku 1888 Baka. Pravdepodobne v 2. polovici 15. stor. bola rozdelená na Dolnú Baku (1773 All-Baka, 1786 Alschó-Baka, 1808 Alsó–Baka) a Hornú Baku (1773 Fell-Baka, 1786 Felschő-Baka, 1808 Felső Baka), znova bola zlúčená po roku 1808.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a košikárstvom; v 19. stor. boli na Dunaji vodné mlyny. V rokoch 1938 – 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Stavebné pamiatky: neskorobarokový rímskokatolícky Kostol všetkých sv. (1762), neskoroklasicistický mariánsky stĺp (60. roky 19. stor.).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. januára 2024.

Baka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baka